Thành Phố Ngầm RP | Free to Play
  • Việt hóa có dấu 100%.
  • Hệ thống nghề nghiệp chính chi tiết. (Cảnh sát, sát thủ, thợ mỏ, đánh cá, làm gỗ, mổ gà, sửa xe,...)
  • Hệ thống nhiệm vụ hằng ngày đa dạng (Mua đồ dùm NPC, Giết người, ...)

Nếu bạn đã cài FiveM thì có thể click vào nút vào chơi bên dưới!

Vào chơi
Thông tin chi tiết

Để xem các hướng dẫn chi tiết cho nghề nghiệp thì chọn vào từng mục bên dưới.